Ul. Działkowa 11A, 15-777 Białystok

Tel. 509 639 777

przedszkole@akademiaodkrywcy.bialystok.pl